"compensate for one's time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynagradzać czyjś czas
  1. compensate czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Maybe we could work out some kind of a fee to compensate them for their time in helping us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo