"earn at the time" — Słownik kolokacji angielskich

earn at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarób wtedy
  1. earn czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In some countries it is common or even required for students to earn another bachelor's degree at the same time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo