"time examining" — Słownik kolokacji angielskich

time examining kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badanie czasu
  1. time rzeczownik + examine czasownik
    Luźna kolokacja

    He wasted no time examining the chimney of the powerhouse.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo