"sell this time" — Słownik kolokacji angielskich

sell this time kolokacja
Popularniejsza odmiana: sell time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj tym razem
  1. sell czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nine days later, the house was sold again - this time for $108,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo