"time seeking" — Słownik kolokacji angielskich

time seeking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szukanie czasu
  1. time rzeczownik + seek czasownik
    Zwykła kolokacja

    A year later I got another call, this time seeking a favor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo