ANGIELSKI NA WALENTYNKI -40%Powiedz tak eTutorowi i kup roczny kurs angielskiego 40% taniej!Sprawdź

"book" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

book rzeczownik

rzeczownik + book
Kolokacji: 399
history book • Domesday Book • record book • picture book • Penguin Book • Guinness Book • reference book • prayer book • ...
book + rzeczownik
Kolokacji: 181
book review • book publisher • book club • book store • book tour • Book Award • book publishing • book illustrator • book deal • ...
book + czasownik
Kolokacji: 300
book contains • book publishes • book features • book calls • book chronicles • book writes • book includes • book deals • book consists • ...
czasownik + book
Kolokacji: 279
book called • book entitled • book titled • illustrate books • sell books • book edited • buy books • sign books • purchase books • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) entitle, title
Kolokacji: 2
(5) edit, issue, supply
Kolokacji: 3
(6) buy, purchase, stock, spend
Kolokacji: 5
(12) love, like, enjoy, hate
Kolokacji: 4
(14) keep, prop, celebrate
Kolokacji: 3
3. book is named = książka jest nazwana book is named
4. book is listed = książka jest spisana book is listed
7. name after one's book = imię potem czyjś książka name after one's book
  • The album is named after William Morris' classic book whose subject matter combined utopian socialism and science fiction.
  • Lange's second museum venue named after her book occurred on July 18, demonstrating thirty-three photos taken from the publication.
  • It was called Fountainhead Design studio, named after his favorite book.
  • The firm was named after Baum's book and the David Williamson play.
  • The album was named after George Jackson's radical book of the same name.
  • The album is named after Timothy Leary's book of the same name.
  • The award, named after the President's book, honors public servants who show unusual courage in defiance of the odds.
  • The album is named after Paulo Coelho's book of the same name.
  • The album was named after the children's book with the same name.
  • Alge is named after his father's favorite book, Flowers for Algernon.
8. identify books = zidentyfikuj książki identify books
9. identify in the book = zidentyfikuj w książce identify in the book
10. sort books = książki rodzaju sort books
(19) know, review, forget, recall
Kolokacji: 5
(20) record, read, argue, show
Kolokacji: 6
(23) document, endorse, support
Kolokacji: 3
(24) bind, strew
Kolokacji: 2
(26) win, culminate, reach
Kolokacji: 4
(27) note, criticize, point, pick
Kolokacji: 5
(31) inspire, base
Kolokacji: 3
(33) want, involve, need, claim
Kolokacji: 4
(34) display, reflect
Kolokacji: 2
(35) outline, author, summarize
Kolokacji: 3
przymiotnik + book
Kolokacji: 420
new book • comic book • recent book • late book • best-selling book • rare book • Basic Book • favorite book • influential book • ...
przyimek + book
Kolokacji: 36
of books • including books • with books • in one's book • over several books • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.