"describe the book" — Słownik kolokacji angielskich

describe the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisz książkę
  1. describe czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book is often described as being "based on a true story."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo