PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"heavy book" — Słownik kolokacji angielskich

heavy book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciężka książka
  1. heavy przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But all he found was the heavy book, his jacket, and the two stones the old man had given him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo