"enormous book" — Słownik kolokacji angielskich

enormous book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromna książka
  1. enormous przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When I left him, he was almost asleep, holding the suddenly enormous book to his fragile body.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo