"enormous power" — Słownik kolokacji angielskich

enormous power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromna moc
  1. enormous przymiotnik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Well, the Fed does have enormous power, at least in the short run.