eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"power" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

power rzeczownik

rzeczownik + power
Kolokacji: 219
veto power • wind power • Axis power • bargaining power • processing power • buying power • battery power • computing power • ...
power + rzeczownik
Kolokacji: 272
power plant • power station • power struggle • power line • power play • power supply • power source • power generation • power base • ...
power + czasownik
Kolokacji: 207
power lies • power grows • power fails • power increases • power comes • power gives • power begins • power goes • power makes • ...
czasownik + power
Kolokacji: 298
gain power • seize power • generate power • retain power • supply power • regain power • exert power • transmit power • share power • ...
przymiotnik + power
Kolokacji: 615
political power • nuclear power • military power • electrical power • electric power • magical power • Western power • solar power • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. political power = siła polityczna, moc polityczna political power
3. nuclear power = energia jądrowa, energia nuklearna nuclear power
5. economic power = potęga gospodarcza economic power
7. electric power = moc elektryczna electric power
11. solar power = energia słoneczna solar power
14. supernatural power = siły nadprzyrodzone moc supernatural power
16. enormous power = ogromna moc enormous power
  • Well, the Fed does have enormous power, at least in the short run.
  • We all know the enormous power of having another person understand our feelings.
  • The church has enormous power when it comes to education.
  • "In the 18th-century French court, there was enormous power held by women."
  • Congress has already given us enormous power to do so.
  • There are a number of objects in the world which have enormous power.
  • And yet within her was a person of enormous power.
  • He is so young for one with such enormous power.
  • What he's done is given enormous power to the people.
  • The leaders of those panels have enormous power over Federal money and programs.
18. raw power = surowa moc raw power
19. psychic power = osoba mająca zdolności parapsychologiczne moc psychic power
22. colonial power = mocarstwo kolonialne colonial power
23. immense power = ogromna moc immense power
25. tremendous power = wspaniała moc tremendous power
26. regional power = mocarstwo lokalne regional power
27. dominant power = dominujące prawo dominant power
28. destructive power = niszcząca moc destructive power
29. spiritual power = moc duchowa spiritual power
30. naval power = potęga morska naval power
31. sheer power = czysta moc sheer power
32. judicial power = władza sądownicza judicial power
33. magic power = magiczna moc magic power
34. superhuman power = nadludzka moc superhuman power
35. unlimited power = nieograniczona władza unlimited power
37. awesome power = robiąca wrażenie moc awesome power
38. maximum power = moc maksymalna maximum power
39. broad power = szeroka moc broad power
40. sufficient power = wystarczająca moc sufficient power
41. industrial power = potęga przemysłowa industrial power
42. full power = pełna moc full power
43. major power = główna moc major power
46. low power = niska moc low power
47. limited power = ograniczona moc limited power
48. real power = realna władza real power
49. mental power = umysłowa moc mental power
50. extra power = wyjątkowa moc extra power
51. Soviet power = Radziecka moc Soviet power
52. personal power = osobista moc personal power
53. global power = globalna moc global power
54. special power = specjalne uprawnienia, specjalne pełnomocnictwo special power
55. American power = Amerykańska moc American power
56. additional power = dodatkowa moc additional power
57. vast power = ogromna moc vast power
58. new power = nowa moc new power
59. legal power = pełnomocnictwo prawne legal power
60. strange power = dziwna moc strange power
61. ultimate power = największa moc ultimate power
62. certain power = pewna moc certain power
63. strong power = silna moc strong power
64. physical power = fizyczna moc physical power
65. national power = siła państwa national power
67. constitutional power = konstytucyjna moc constitutional power
68. true power = prawdziwa moc true power
69. dark power = ciemna moc dark power
70. radiated power = promieniowana moc radiated power
71. available power = dostępna moc available power
73. royal power = królewska moc royal power
74. total power = całkowita moc total power
75. greatest power = najbardziej wielka moc greatest power
76. actual power = rzeczywista moc actual power
77. effective power = moc użyteczna effective power
78. only power = jedyna moc only power
79. emotional power = emocjonalna moc emotional power
80. similar power = podobna moc similar power
81. big power = duża moc big power
82. sweeping power = zamiatając moc sweeping power
83. super power = moc super super power
84. financial power = siła finansowa financial power
85. incredible power = niewiarygodna moc incredible power
86. combined power = łączna moc combined power
87. mysterious power = tajemnicza moc mysterious power
89. mystical power = mistyczna moc mystical power
90. sovereign power = władza suwerenna sovereign power
91. creative power = potencja twórcza creative power
92. administrative power = władza administracyjna administrative power
93. corporate power = grupowa moc corporate power
94. supreme power = najwyższa władza supreme power
96. equal power = jednakowa moc equal power
97. temporal power = doczesna moc temporal power
98. discretionary power = władza dyskrecjonalna discretionary power
99. dictatorial power = dyktatorska moc dictatorial power
100. main power = główna moc main power
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 133
przyimek + power
Kolokacji: 34
without power • of power • to power • in power • into power • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.