Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"spiritual power" — Słownik kolokacji angielskich

spiritual power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): moc duchowa
  1. spiritual przymiotnik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In both of them, spiritual power had long been decaying.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo