"absolute power" — Słownik kolokacji angielskich

absolute power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samowładztwo
  1. absolute przymiotnik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But within the world of our story, we do have nearly absolute power.

podobne do "absolute power" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "absolute power" po angielsku

rzeczownik