"absolute certainty" — Słownik kolokacji angielskich

absolute certainty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): absolutna pewność
  1. absolute przymiotnik + certainty rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He'd known with an absolute certainty that I would not leave him here like this.