"immense power" — Słownik kolokacji angielskich

immense power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromna moc
  1. immense przymiotnik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These positions came with immense political power and therefore wealth.

    Podobne kolokacje: