"immense amount" — Słownik kolokacji angielskich

immense amount kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromna ilość
  1. immense przymiotnik + amount rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "The good thing is that you have an immense amount to build on."

    Podobne kolokacje: