"describe as a book" — Słownik kolokacji angielskich

describe as a book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw jako książkę
  1. describe czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He described it as a book "for me and all kings to read".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo