"small book" — Słownik kolokacji angielskich

small book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książeczka
  1. small przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are only two things more to be said about this small book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo