"book provokes" — Słownik kolokacji angielskich

book provokes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka prowokuje
  1. book rzeczownik + provoke czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His book will provoke many arguments; indeed, it almost invites disagreement on certain subjects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo