"book sale" — Słownik kolokacji angielskich

book sale kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaż książki
  1. book rzeczownik + sale rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is an annual book sale to raise funds for special projects.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo