"describe as the book" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: describe as a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw jako książkę
  1. describe czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He described it as a book "for me and all kings to read".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo