"sort books" — Słownik kolokacji angielskich

sort books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki rodzaju
  1. sort czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This wasn't the real Adrienne-the worried mom and daughter, or the wife who'd been left for another woman, or the lady who sorted books at the library.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo