"book generates" — Słownik kolokacji angielskich

book generates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wytwarza
  1. book rzeczownik + generate czasownik
    Luźna kolokacja

    According to civil court records, her books had generated over $7 million in sales by 2002, although Clark disputed this figure.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo