"book is described" — Słownik kolokacji angielskich

book is described kolokacja
Popularniejsza odmiana: describe the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest opisana
  1. describe czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The book is often described as being "based on a true story."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo