"huge book" — Słownik kolokacji angielskich

huge book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymia książka
  1. huge przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We dream we read our lives in some huge book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo