PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large book" — Słownik kolokacji angielskich

large book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża książka
  1. large przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was a device about the size of a large book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo