"identify in the book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zidentyfikuj w książce
  1. identify czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They were joined by a group of new members whose names were given, but not identified in the book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo