"voluminous book" — Słownik kolokacji angielskich

voluminous book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gruba książka
  1. voluminous przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A voluminous book that took several years to come into effect.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo