"oversize book" — Słownik kolokacji angielskich

oversize book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dużego formatu książka
  1. oversize przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He would appear seated in a chair wearing a zebra-patterned smoking jacket, and reading from an oversize book lying open in his lap.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo