"book produces" — Słownik kolokacji angielskich

book produces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wydaje
  1. book rzeczownik + produce czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Well, the book in her own time, produced these eight books of which four we're going to put into print.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo