"Great book" — Słownik kolokacji angielskich

Great book kolokacja
Popularniejsza odmiana: great book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Świetna książka
  1. great przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One life is too short to read all the great books in the world.

    Podobne kolokacje: