"tiny book" — Słownik kolokacji angielskich

tiny book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maleńka książka
  1. tiny przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It has little literary merit but went through several editions, perhaps because it was produced as a tiny book less than two inches square.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo