"book builds" — Słownik kolokacji angielskich

book builds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budowy ciała książki
  1. book rzeczownik + build czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By contrast Coetzee's book built power as it went on and seemed a great deal more moving and effective for being so focussed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo