"massive book" — Słownik kolokacji angielskich

massive book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): masywna książka
  1. massive przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are almost 100 pages of notes in this well-researched and massive book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo