"monumental book" — Słownik kolokacji angielskich

monumental book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): monumentalna książka
  1. monumental przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This article was the origin of his monumental book, The Codebreakers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo