"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
3. contain pictures = zawieraj obrazy contain pictures
4. display pictures = obrazy wystawy display pictures
5. post pictures = obrazy poczty post pictures
10. allow pictures = pozwól obrazom allow pictures
11. use pictures = obrazy wykorzystania use pictures
12. shoot pictures = strzel z obrazów shoot pictures
13. put pictures = położone obrazy put pictures
14. look out in pictures = uważaj na obrazach look out in pictures
15. go in pictures = pójdź na obrazach go in pictures
18. pose for pictures = stanów dla obrazów pose for pictures
19. sell pictures = sprzedaj obrazy sell pictures
24. enter the picture = wejdź do obrazu enter the picture
31. release by Paramount Pictures = zwolnienie przez Paramount Pictures release by Paramount Pictures
32. reach in pictures = zasięg na obrazach reach in pictures
38. picture called = obraz zadzwonił picture called
41. bring pictures = przynieś obrazy bring pictures
42. transmit pictures = przenieś obrazy transmit pictures
44. make for Columbia Pictures = skieruj się ku Columbia Pictures make for Columbia Pictures
45. buy pictures = kup obrazy buy pictures
46. view pictures = obrazy widoku view pictures
48. watch pictures = obrazy wachtowe watch pictures
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...
przyimek + picture
Kolokacji: 20
with pictures • including pictures • through pictures • of pictures • for pictures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.