"make several pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: make a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki kilka obrazów
  1. make czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sometimes you're trying to make a 3-D picture and not really saying exactly what you mean.

    Podobne kolokacje: