"carry a picture" — Słownik kolokacji angielskich

carry a picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieś obraz
  1. carry czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Two steps took me to the open door, and my mind will ever carry a clear picture of the scene within.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo