"give pictures" — Słownik kolokacji angielskich

give pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: give a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj obrazy
  1. give czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And he gave me a picture of you to put in my room.

    Podobne kolokacje: