"want one's picture" — Słownik kolokacji angielskich

want one's picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: want a picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chcieć czyjś obraz
  1. want czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I told them, If you want a picture of me, use the one taken back in 1853.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo