BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"present a picture" — Słownik kolokacji angielskich

present a picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wręcz obraz
  1. present czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Your issue did not present a full picture of women.

powered by  eTutor logo