BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"picture is released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz jest opublikowany
  1. release czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A picture was released, but no details of the discussion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo