"picture" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

picture rzeczownik

rzeczownik + picture
Kolokacji: 120
motion picture • Columbia Picture • Paramount Picture • satellite picture • Sony Picture • family picture • color picture • ...
picture + rzeczownik
Kolokacji: 55
picture book • picture window • picture frame • picture gallery • picture caption • picture quality • Picture Show • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(4) quality, format
Kolokacji: 2
(7) disc, plane, file, scroll
Kolokacji: 4
1. picture disc = dysk obrazu picture disc
2. picture plane = płaszczyzna na pierwszym planie (obrazu) picture plane
3. picture file = obraz plik picture file
4. picture scroll = zwój obrazu picture scroll
(8) tube, hat, rail
Kolokacji: 3
(9) award, Oscar
Kolokacji: 2
(10) nominee, ID, actress
Kolokacji: 3
(11) palace, nomination
Kolokacji: 2
(12) hook, hanger
Kolokacji: 2
picture + czasownik
Kolokacji: 99
picture shows • picture emerges • picture appears • picture hangs • picture comes • picture looks • picture makes • ...
czasownik + picture
Kolokacji: 101
take pictures • snap pictures • display pictures • post pictures • contain pictures • send pictures • see pictures • produce pictures • ...
przymiotnik + picture
Kolokacji: 303
big picture • clear picture • best picture • mental picture • whole picture • complete picture • accurate picture • vivid picture • ...
przyimek + picture
Kolokacji: 20
with pictures • including pictures • through pictures • of pictures • for pictures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.