"make a picture" — Słownik kolokacji angielskich

make a picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki obraz
  1. make czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sometimes you're trying to make a 3-D picture and not really saying exactly what you mean.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo