BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"make for Columbia Pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skieruj się ku Columbia Pictures
  1. make czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1949, he produced two Three Stooges comic book issues for Jubilee, based on the short films the team was making for Columbia Pictures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo