"picture gives" — Słownik kolokacji angielskich

picture gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz daje
  1. picture rzeczownik + give czasownik
    Zwykła kolokacja

    He said the pictures will give people a better understanding of what life in such a distant reality is like.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo