KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"picture appears" — Słownik kolokacji angielskich

picture appears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz pojawia się
  1. picture rzeczownik + appear czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    A picture of a man appeared, with a big question mark over his head.

    Podobne kolokacje: