BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"picture hangs" — Słownik kolokacji angielskich

picture hangs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): linie obrazu
  1. picture rzeczownik + hang czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Look at the wall behind any pictures hanging on it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo