BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"get the picture" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get the picture" po angielsku

get the picture

idiom
 1. zrozumieć sytuację, zrozumieć o co chodzi potocznie
  I don't get the picture, can you tell the story again? (Nie rozumiem sytuacji, czy możesz opowiedzieć tę historię jeszcze raz?)
  So this is what happened. Do you get the picture? (A więc to właśnie się stało. Rozumiesz sytuację?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "picture" po polsku
rzeczownik
 1. zdjęcie, fotografia [policzalny]
  It's a lovely picture of you. (Twoje zdjęcie jest urocze.)
  Smile for the picture. (Uśmiechnij się do zdjęcia.)
  We took many pictures with our new camera. (Zrobiliśmy wiele zdjęć naszym nowym aparatem.)
  link synonimy: photograph, shot
 2. obrazek, obraz, rysunek [policzalny]
  She drew a picture of her dog. (Ona narysowała obrazek swojego psa.)
  The child coloured in the picture of a house. (Dziecko pokolorowało rysunek domu.)
 3. film, obraz [policzalny]
  This picture is from 1919. (Ten film jest 1919 roku.)
  His new picture is extravagant. I don't get it. (Jego nowy film jest dziwaczny. Nie rozumiem go.)
  zobacz także: film
 4. obraz (na ekranie monitora lub telewizora) [policzalny]
  The picture is really blurry, what's happened? (Obraz jest bardzo zamazany, co się stało?)
  The picture froze for 5 minutes. (Obraz zaciął się na 5 minut.)
 5. sytuacja [tylko liczba pojedyncza]
  How's the picture in their house? (Jak sytuacja w ich domu?)
  Tell me about the picture at work. (Opowiedz mi o sytuacji w pracy.)
 6. wyobrażenie, obraz (w czyimś umyśle) [policzalny]
  I see the picture of a sandy beach in my mind. (W moim umyśle widzę obraz piaszczystej plaży.)
  My picture turned out to be wide of the truth. (Moje wyobrażenie okazało się być dalekie od prawdy.)
  link synonim: image

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wyobrażać (sobie) [przechodni]
  Can you picture yourself in ten years? (Wyobrażasz sobie siebie za dziesięć lat?)
  I pictured her in a long blue dress with feathers. (Wyobraziłem ją sobie w długiej niebieskiej sukni z piórami.)
 2. przedstawiać, ukazywać [przechodni]
  The film which I saw yesterday pictured the life of an African tribe. (Film, który wczoraj widziałem, przedstawiał życie afrykańskiego plemienia.)
  My photographs picture the cruelty of war. (Moje zdjęcia ukazują okrucieństwo wojny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "picture something" po polsku
czasownik
 1. wyobrazić sobie coś
  to imagine something, to visualise something in your mind
  I can just picture them lying on the beach. (Mogę sobie ich wyobrazić leżących na plaży.)
  Picture our own house. (Wyobraź sobie nasz własny dom.)

Powiązane zwroty — "get the picture"

idiom
przymiotnik
picturesque = malowniczy +1 znaczenie
czasownik
inne
the picture of somebody = wypisz wymaluj (taki sam, identyczny)

"get the picture" — Słownik kolokacji angielskich

get the picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: get a picture
 1. get czasownik + picture rzeczownik = zrozumieć sytuację, zrozumieć o co chodzi
  Zwykła kolokacja

  Sometimes they let you get your picture taken with them.

powered by  eTutor logo