"bring pictures" — Słownik kolokacji angielskich

bring pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś obrazy
  1. bring czasownik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Clients are encouraged to bring pictures of what they like and dislike.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo